Default

Toelichting groene kaart Noord Hollandsche van 1816

Print en onderteken dit document en bewaar het tezamen met uw Polispas bij de papieren van uw motorrijtuig.

Toelichting op het
• INTERNATIONAAL MOTORRIJTUIGVERZEKERINGSBEWIJS
• INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD
• CARTE INTERNATIONALE D’ASSURANCE AUTOMOBILE

(1) Indien het in het verzekeringsbewijs vermelde motorrijtuig wordt gebruikt in een van de daarin
genoemde landen, dan aanvaardt het ”Bureau” van dat land als verzekeraar de aansprakelijkheid ter zake van dat motorrijtuig overeenkomstig de in dat land geldende wettelijke regeling betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

(2) De ondergetekende, in het verzekeringsbewijs als verzekerde aangeduid, machtigt bij deze het
Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars alsmede het „Bureau” van enig ander in het verzekeringsbewijs genoemd land, aan hetwelk het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars zijn bevoegdheden moge delegeren, om voor en namens hem in rechte op te treden, vorderingen tot schadevergoeding in behandeling te nemen en te regelen met betrekking tot zijn aansprakelijkheid tegenover derden ter zake van het gebruik van het motorrijtuig in een van de in het verzekeringsbewijs genoemde landen, voor zover die aansprakelijkheid ingevolge de wet van het desbetreffende land door verzekering moet zijn gedekt.

(3) Groene kaarten, waarop Cyprus niet is doorgehaald, bieden slechts dekking in die geografische
delen van Cyprus die bestuurd worden door de regering van de Republiek Cyprus.

(4) Groene kaarten, waarop Servië-Montenegro niet is doorgehaald, bieden slechts dekking in die
geografische delen van Servië-Montenegro die bestuurd worden door de regering van Servië-Montenegro.

(5) Handtekening van verzekerde

(6) Uitsluitend t.a.v. Groot-Brittannië en Noord-Ierland.
Handtekening van ieder ander, die tot gebruik van het motorrijtuig is gerechtigd.

(Dit verzekeringsbewijs is slechts geldig indien het door de verzekerde is ondertekend).
(This insurance card is only valid when signed by the Policyholder).

* Soort Motorrijtuig (code) - Category of vehicle (code)
A = personenauto / car
B = motorrijwiel / motorcycle
C = vrachtwagen of trekker / lorry or tractor
D = bromfiets / cycle fitted with auxiliary engine
E = autobus / bus
F = aanhangwagen of oplegger / trailer 

HULP IN HET BUITENLAND (Noordhollandsche Hulpdienst (0031881121816)
NA ONGEVAL
Indien als gevolg van een ongeval met het motorrijtuig (en/of aangekoppelde aanhanger) niet verder kan worden gereden, geeft een geldige WA-Motorrijtuigverzekering recht op hulpverlening als hieronder aangeduid.

BIJ PECH
Uitsluitend in geval van een geldige WA + ”vol” Cascomotorrijtuigverzekering bestaat er recht op hulpverlening in geval van stranding van het motorrijtuig in het buitenland als gevolg van een mechanische storing.

Kort overzicht van de hulpverlening bij stranding in het buitenland.
 Hulpverlening bij repatriëring van het motorrijtuig/aanhanger indien het herstel na de gebeurtenis
niet binnen 4 werkdagen, eventueel door middel van een noodreparatie, kan plaatsvinden.
 Hulpverlening bij achterlating/vernietiging van het motorrijtuig/aanhanger, indien de restwaarde
niet meer opweegt tegen de te maken repatriëringskosten.
 Vergoeding van de terugreiskosten voor de bestuurder en de inzittenden naar een plaats van keuze
in Nederland, op basis van de reiskosten per trein 2e klasse, vermeerderd met de kosten van
vervoer per taxi naar, resp. van het dichtstbijzijnde spoorwegstation.
 Hulpverlening bij repatriëring van bagage.
 Kosten voor bergen, slepen, stallen.
 Kosten in verband met de hulpverlening voorgeschoten, welke niet in de polis zijn verzekerd, zijn
voor rekening van de verzekerde.
Raadpleeg voor de volledige voorwaarden uw polis.

Noordhollandsche Hulpdienst (088-1121816 / 0031881121816)
vermeld voor de noodzakelijke volledigheid in uw telefoonbericht:
 Alle identiteits- en verzekeringsgegevens van dit document, (zie uw Noordhollandsche CombipolisPas);
 Oorzaak van de stranding;
 Aard van de schade;
 Adres en telefoonnummer waar men u kan bereiken;
 Idem van de garage waar zich het gestrande motorrijtuig/aanhanger bevindt;
 Aantal personen van het reisgezelschap;
 Hoeveelheid en aard van de reisbagage.

KENNISGEVING AAN DE VERZEKERDE

Terzake van

a) schade, aan het verzekerde motorrijtuig, hoe ook veroorzaakt;
b) persoonlijk letsel niet gedekt door de wet verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen die van kracht
    is in het land van de aanrijding;
c) het vernieuwen van dit verzekeringsbewijs wanneer zijn geldigheidsduur is verstreken;

dient men zich NIET te wenden tot het Bureau van het betrokken land, doch dient men daarvan rechtstreeks mededeling te doen aan de verzekeraar, tenzij deze andere aanwijzingen heeft gegeven.


 Internationale Bureaus van Motorrijtuigverzekeraars

Op de achterzijde van uw CombipolisPas / Groene Kaart treft u een overzicht aan van de landencodes. Deze codes verwijzen naar de onderstaande namen en adressen van Internationale Bureaus van Motorrijtuigverzekeraars
 
A  OOSTENRIJK
Verband der Versicherungsunternehmen Osterreichs, Schwarzenbergplatz 7, 1031 Wien, Tel.: (01) 71 15 60.

AL  ALBANIË 
Insurance Institute of Albania, Tirana Business Centre, Blvd. Zog 1, Tel.: (042) 540 33.

AND  ANDORRA 
Oficina Andorrana d’Entitats d’Asseguranca d´Automobil, C/ Maria Pla. Nùm. 33.3r.3a, Andorra la Vella
Tel.: 86 00 17.

B  BELGIË 
Bureau Belge des Assureurs Automobiles, Liefdadigheidsstraat 33 Bus 2, 1210 Brussel, Tel.: (02) 287 18 11.

BG  BULGARIJE 
National Bureau of Bulgarian Motor Insurers, 7, Sveta Sofia Str., Sofia 1000, Tel.: (02) 981 11 03.

BIH  BOSNIË-HERZEGOVINA 
Biro Zelene Karte Bosne i Hercegovini, Kolodvorska 11A/2, 71000 Sarajevo, Tel.: (33) 213 674.

BY  WIT-RUSLAND 
Belarusian Transport Insurance Bureau, 1 Kalvariyskaya St., 220004 Minsk, Tel.: (017) 226 47 64.

CH  ZWITSERLAND 
Swiss National Bureau of Insurance, Talackerstrasse 1, 8152 Opfikon-Glattbrugg Tel.: (01) 628 89 30, For
claims only Freephone 0800 831 831.

CY  CYPRUS 
Motor Insurers’ Fund, 23 Zenon Sozos Str., 1516 Nicosia, Tel.: (02) 76 39 13 .

CZ  TSJECHISCHE REPUBLIEK 
Ceska Kancelar Pojistitelu, Stefánikova 32, 150 00 Praha 5, Tel.: (2) 21 413 660.

D  DUITSLAND 
Deutsches Büro Grüne Karte e.V., Glockengiesserwall 1, 20095 Hamburg 1,  Tel.: (040) 33 44 00.

DK  DENEMARKEN 
Dansk Forening for International Motorkoretojsforsikring, Amaliegade 10, 1256 Kobenhavn K,
Tel.: (033) 43 55 00.

E  SPANJE 
Oficina Espanola de Aseguradores de Automoviles, Sagasta 18, 28004 Madrid, Tel.: (091) 446 03 00.

EST  ESTLAND  Eesti Liikluskindlustuse Fond, Mustamäe tee 44, 10621 Tallinn, Tel.: (02) 667 18 00.

F  FRANKRIJK 
Bureau Central Français, 11 Rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris, Tel.: (01) 53 32 24 50.

FIN  FINLAND 
Liikennevakuutuskeskus, Bulevardi 28, 00120 Helsinki 12, Tel.: (09) 68 04 01.

GB  VERENIGD KONINKRIJK EN NOORD-IERLAND 
Motor Insurers’ Bureau, Linford Wood House, 6-12 Capital Drive, Linford Wood Milton Keynes MK14
6XT, Tel.: (01908) 83 00 01.

GR  GRIEKENLAND 
Motor Insurers’ Bureau - Greece, 10 Xenofontos Street, Athens 105 57, Tel.: (01) 323 65 62.

H  HONGARIJE 
  Hungarian Motor Insurance Bureau, Molnàr utca 19 sz, 1056 Budapest 5, Tel.: (1) 266 19 28.

HR  CROATIË 
Hrvatski Ured Za Osiguranje, Croatian Insurance Bureau, Marticeva 73, 10 000 Zagreb,
Tel.: (01) 461 67 55.

I  ITALIË 
Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.), Corso Sempione 39, 20145 Milano, Tel.: (02) 34 96 81.

IL  ISRAËL
Israel Insurance Association, The Green Card Bureau, 11 Moshe Levy Str., Rishon-LeZion 75070,
Tel.: (03) 24 24 311.

IR  IRAN (ISLAMITISCHE REPUBLIEK)
Green Card Bureau of Iran, c/o Bimeh Markazi Iran, 72 Africa Avenue 5588, Tehran,
Tel.: (021) 20 50 00 15.

IRL  IERLAND
Motor Insurers’ Bureau of Ireland, 39 Molesworth Street, Dublin 2, Tel.: (01) 676 99 44 .

IS  IJSLAND
Alpjodlegar Bifreidatryggingar á Islandi, Sudurlandsbraut 6, 108 Reykjavik, Tel.: 568 16 12.

L  LUXEMBURG
Bureau Luxembourgeois des Assureurs, 75 Rue de Mamer, 8081 Bertrange, Tel.: 45 73 04.

LT  LITOUWEN 
MPTL Insurance Bureau of the Republic of Lithuania, Algirdo 38, 03606 Vilnius, Tel.: (05) 216 28 60.

LV  LETLAND 
LR Satiksmes Birojs, 9 Lomonosova Street 9, 1019 Riga, Tel.: 724 18 22.

M  MALTA
Malta Green Card Bureau, 43A/2 St. Paul’s Buildings, West Street Valletta VLT12, Tel.: 21 23 82 53.

MA  MAROKKO 
Bureau Central Marocain, 154 Boulevard d’Anfa, 01 Casablanca, Tel.: (22) 39 18 57.

MD  MOLDAVIË 
ARCA National Agency of Insurers, 47 Pushkin Str., 2005 Chisinau, Tel.: 2 221 970 .

MK  F.Y.R.O.M.  (Former Yugoslav Republic of Macedonia)
National Insurance Bureau, “Mitropolit Trodosij Galaganov” Str. 28, Skopje, Tel.: (02) 313 61 72.

N  NOORWEGEN 
Trafikkforsikringsforeningen, Hansteens Gate 2, 0202 Oslo 2, Tel.: (022) 04 86 00.

NL  NEDERLAND  
Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars, Verrijn Stuartlaan 14, 2288 EL Rijswijk,
Tel.: (070) 340 82 80.

P  PORTUGAL 
Gabinete Portugues de Carta Verde, Rua Rodrigo da Fonseca 41, 1250-190 Lisboa,
Tel.: (01) 384 81 01.

PL  POLEN 
Polish Motor Insurers’ Bureau, Ul. Swietokrzyska 14, 00-050 Warszawa, Tel.: (022) 551 51 50.

RO  ROEMENIË
BAAR Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, Sos Stefan cel Mare 30, Sector 2 Bucuresti,
Tel.: (021) 211 92 08.

S  ZWEDEN 
Trafikförsakringsföreningen, Tullgardsgaten 12, 115 87 Stockholm, Tel.: (08) 783 70 00.

SCG  SERVIË-MONTENEGRO 
Udruzenje Osiguravajucih, 29. Novembra br 68b, 11108 Beograd 12, Tel.: (011) 75 03 59.

SK  SLOWAAKSE REPUBLIEK 
Slovenska Kancelária, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, Tel.: (02) 444 554 52.

SLO  SLOVENIË 
Slovensko Zavarovalni Biro, Zelezna cesta 14, 1001 Ljubljana, Tel.: (01) 437 70 98.

TN  TUNESIË 
Bureau Automobile Tunisien, Square Avenue de Paris, Tunis, Tel.: (01) 34 08 66.

TR  TURKIJE 
Turkish Motor Insurance Bureau, Büyükdere Cad. Oya Sk. Devran Apt. 2/1, 80300 Gayrettepe, Istanbul,
Tel.: (212) 217 59 68.

UA  OEKRAÏNE 
Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine, 8 Rusanivskiy Boulevard, 02154 Kyiv,
 Tel.: (044) 239 20 27.

Dorpsstraat 820, 1724 NT  Oudkarspel
Postbus 1, 1724 ZG Oudkarspel
Tel. 0031226331816
Fax. 0031226331826
Email
info@nh1816.nl
Internet www.nh1816.nlá